Bestuur

Het bestuur wordt telkenmale verkozen voor een periode van 3 jaar.

De bestuursploeg bestaat uit 10 leden: voorzitter, twee ondervoorzitters, een secretaris, een penningmeester, een toneelmeester, een archivaris-kronijkschrijver en 3 leden.

De functie van archivaris-kronijkschrijver is een bestendige functie die niet verkozen wordt, tenzij hij/zij zelf ontslag neemt. Tot op heden kende de toneelkring drie archivarissen-kronijkschrijver: Gust De Maesschalck, Gust De Mey en Marlies Van Driessche.

Op de 3-jaarlijkse bestuursverkiezing worden 7 leden verkozen, waarvan 2 van het andere geslacht.

Deze 7 leden coöpteren samen met de archivaris nog 2 leden voor de bestuur. De verschillende taken worden door het nieuw samengestelde bestuur verdeeld.

Het huidige bestuur, verkozen in 2018, bestaat uit:
* Voorzitter: Els Piccart
* Ondervoorzitter: Jo De Mol, Michel De Meyer
* Secretaris: Francine Van Vaerenbergh
* Schatbewaarder: Nadine Vlaeminck
* Kronijkschrijver-Archivaris: Marlies Van Driessche
* Gewone leden: Lieven De Winter,  Joke Verstraeten, Jonas Meganck en Leander De Mol