Bestuur

Het bestuur wordt telkenmale verkozen voor een periode van 5 jaar.

De functie van archivaris-kronijkschrijver is een bestendige functie die niet verkozen wordt, tenzij hij/zij zelf ontslag neemt. Tot op heden kende de toneelkring vier archivarissen-kronijkschrijver: Gust De Maesschalck, Gust De Mey, Marlies Van Driessche en Vicky Roels.

Het huidige bestuur, verkozen in 2023, bestaat uit:
* Voorzitter: Marlies Van Driessche
* Ondervoorzitter: Jolijn Van Driessche
* Secretaris: Francine Van Vaerenbergh
* Schatbewaarder: Nadine Vlaeminck
* Kronijkschrijver-Archivaris: Vicky Roels
* Gewone leden: Els Piccart, Kristof De Smet,  Joke Verstraeten, Thomas De Loose en Leander De Mol