Historiek

’t Is iever die ons Leydt – een kort overzicht

Eind jaren 60 werden vele oude herinneringen uit het vroegere rijke toneelleven van Wichelen opgehaald. Stilaan groeide de idee om opnieuw toneelopvoeringen te brengen in onze gemeente. Het duurde echter nog even voor er echt schot in de zaak kwam.

Na vele vergaderingen werd er eind 1970 een voorlopig bestuur gevormd met Jozef Bracke(+), Gust De Maesschalck, Paul Roosens, Ernest Suys(+), Elodie Van Der Stockt(+), Karel Leys(+), Roger Van De Velde(+) en Omer Van De Wiele(+). Op 3 en 4 april 1971 kwam de nieuwe kring, die de naam ’t Is iever die ons Leydt kreeg, voor het eerst op het podium met ‘De klucht van de brave moordenaar’ van Jos Janssens.

De naam van de kring is gebaseerd op die van de rederijkerskamer die op het einde van de 18de eeuw te Wichelen actief was. Tijdens de eerste algemene vergadering van september 1971 werden de statuten goedgekeurd en het eerste bestuur verkozen.

In de beginjaren was het vooreerst zoeken en tasten naar hetgeen we zelf wilden en naar hetgeen het Wichelse publiek op prijs kon stellen. Maar ons belangrijkste streefdoel doorheen de jaren was in elk geval om met eigen mensen degelijk toneel te brengen.

Van bij het begin heeft ook het creëren van een kameraadschappelijke sfeer bovenaan gestaan, een kring waar iedereen aan zijn trekken moest kunnen komen.

Ondertussen zijn wij 40 jaar en vele volavondstukken verder. In de loop van al die jaren mochten wij verschillende hoogtepunten noteren. Denken we maar aan de legendarische opvoeringen van een aantal volkse stukken uit de beginperiode afgewisseld met een aantal “moeilijker” toneelwerken. De opvoeringen van Bushalte, Poppenhuis, Doodskopvlinder, De Lege Cel, Het Mannion Mysterie, De Golf, het zelf geschreven Seraphin De Keyser tot een heuse musical met Veel geluk, professor en met de 3 Jeannen, blijven in het geheugen van velen gegrift.

In die 40 voorbije jaren heeft ’t Is iever die ons Leydt er naar gestreefd kwaliteit te brengen voor iedereen, zowel voor de veeleisende toeschouwer als voor de gewone man, die enkel naar het plaatselijk toneel komt. Wij hebben steeds getracht kwaliteit te verzoenen met de wensen van de toeschouwer.

In de loop van 2004 werd de toneelkring omgedoopt tot een VZW.

Van bij het begin werd TIDOL ook lid van het AKVT: Algemeen Katholiek Vlaams Toneelverbond. Enkele jaren terug werden de verschillende toneelverbonden opgedoekt en gingen over in één overkoepelende organisatie, nl. Open Doek. TIDOL werd daar ook lid van.

Ondertussen waren ook de Joties opgestart. Dit zijn een groep enthousiaste jongeren – de JOngTIdolErS die samen met, en soms apart, toneel bedrijven. Zij boekten al enkele bescheiden successen zoals een optreden op de landelijke contact van Open Doek in Bornem. Bij de keuze van de stukken wordt er ook rekening gehouden met dit jeugdig enthousiasme.

Een overzicht van onze gespeelde toneelstukken vindt u op onze pagina Archief.